28 Ağustos 2021 Cumartesi Günü Cumhuriyet Gazetesi’nde Çıkan “Uçurulmasın Diye Her şey Yapılıyor” ”THK’da ‘İhanet’ Gibi Görev Kusuru” Başlıklı Haberle İlgili Kamuoyu Duyurusu

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi’nde Erdem Sevgi imzasıyla çıkan “Uçurulmasın Diye Her şey Yapılıyor” ”THK’da ‘İhanet’ Gibi Görev Kusuru” başlıklı haber gerçeği yansıtmamakta, kamuoyunu maksatlı ve bilinçli bir şekilde yanıltmaktadır. Haberin içeriğinde yer alan ifadeler habercilik etiğine uymayan, hiçbir dayanak, belge olmadan, duyumlara dayalı yapılmış 96 yıllık bu kurum yıpratılmaya, kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Türk Hava Kurumu devletin bütün kademeleriyle koordineli bir şekilde çalışmakta olup, özellikle de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bütün kurallarına harfiyen uymaktadır.

Haberin içinde yer alan ‘THK’nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin başvurusu yapması gerektiği” ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Gerçek hadiseler şöyle vuku bulmuştur:

Envanterimizde bulunan CL-215 uçaklarının üretici ülkesi Kanada Sivil Havacılık otoritesi tarafından yayımlanan yeni uçuşa elverişlilik direktifi gereği, uçaklarımıza 2020 yılı sonunda kadar kanat gövde bağlantı yorulma kontrolleri yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Stratejik bakım planı gereği bütçeyi sağlayacak yangın görevi alınması durumunda elde edilecek gelir ile servis bülteni uygulamasının tamamlanması, uçakta değişmesi gereken iniş takımı, pervane, motor gibi ömürlü malzemelerin değişiminin gerçekleştirilmesi ve periyodik bakımlara başlanarak yangın sezonunda uçakların faal hale getirilmesi planlanmıştır. İhale alınamadığından uçakların sadece periyodik rutin bakımları mevcut imkânlar ile yapılabilmiştir.

CL-215 uçaklarına uygulanması gereken pervane revizyonu ve ünite onarımları yurtiçinde yetkili kuruluşların bulunmaması nedeniyle geçmiş yıllarda son derece yüksek fiyatlar ile yurtdışı yetkili bakım merkezlerinde yaptırılmıştır.

Söz konusu revizyon ve ünite bakım onarım faaliyetlerinin yurtiçi imkân ve kabiliyetler ile daha ekonomik ve kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla Kayseri’de kurulu olan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (2. HBFM) ile koordine kurulmuş ve bu bakımların SHGM’nin yetki vermesi durumunda ülkemizde gerçekleştirilebileceğinin anlaşılması üzerine 22.02.2021 tarih ve 3309 sayılı yazı ile 2. HBFM’ye revizyon ve onarımların yapılması için başvuru yapılmıştır.

2. HBFM de talebimize istinaden bakım yetkisine sahip olunması için SHGM’ne müracaat etmiş ve bu yetkiyi ülkemizin bu konudaki tek yetkili otoritesi olan SHGM’den almıştır.

Yetki belgelerine sahip olunmasından sonra uçaklarımızın X-ray çekimleri ve pervane revizyon işlemlerinin yapılması amacıyla 2. HBFM ‘ye müracaat edilmiştir. X-RAY çekimleri bitirilmiş pervane revizyon işlemleri halen devam etmektedir.

Görüleceği üzere haberde yer verilenin aksine THK üzerine düşeni yapmıştır. Yetkili otoriteden ülkemizin varlığı olan askeri tesisimize bu yetkilerin alınmasına katkı vererek, yurt dışında yapılabilen bakım onarımların ülkemizde yapılabilir hale getirilmesini sağlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.