Türk Hava Kurumu Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Nasıl Olunabileceğine Dair Bilgilendirme

THK GENEL BAŞKANI NASIL OLUNUR?

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulları 3 yılda bir toplanan Büyük Genel Kurul delegeleri arasından seçilir.

Büyük Genel Kurul delegesi olabilmek için;

a) THK Şube Başkanlıklarından herhangi birine üye olunması ve üye olunan şube başkanlığının son genel kurulunda Büyük Genel Kurul delegesi olarak seçilmesi,
b) THK Tüzüğü’nün 11. Maddesi’nin (a), (b) ve (c) fıkralarında yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

Büyük Genel Kurulda yapılan seçim sonucu oy çokluğunu alan aday, delegelerden oluşan listesiyle (Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üye Listesi) birlikte seçimi kazanarak Genel Başkan unvanını alır ve THK Genel Yönetim Kurulu oluşur. Ancak Büyük Genel Kurul delegesi olmayanlar Türk Hava Kurumu yönetim organında görev alamamakla birlikte Genel Başkan adayı da olamamaktadır.


THK GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NASIL OLUNUR?

THK Tüzüğü’nün 18. Maddesinde Genel Yönetim Kurulu’nun yapısı belirtilmiştir;

“Genel Yönetim Kurulu, Büyük Genel Kurulca seçilmiş Genel Başkan ile 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulunun başkanı olarak Kurul üyeleri arasından bir Genel Başkan Yardımcısı ve tutanakları yazmak üzere bir sekreter üye seçer. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda, Genel Başkanlığa vekâlet edecek birine, vekâlet verir. Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Genel Yönetim Kurulu kendi arasından Büyük Genel Kurula kadar görev yapacak bir Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Vekili de yardımcısını seçer. Genel Yönetim Kurulu'nda bu ve diğer sebeplerle meydana gelen eksilmeler, oy sırasına göre yedeklerin en geç bir sonraki Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunmalarını sağlayacak sürede, Genel Başkan tarafından çağrılması suretiyle tamamlanır.”

THK Genel Yönetim Kurulu; Büyük Genel Kurulca seçilmiş Genel Başkan ile 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Büyük Genel Kurul’dan sonraki yapılan ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında THK Tüzüğü’nün 18.maddesine göre THK Genel Başkanı Genel Yönetim Kurulunun Başkanı olarak Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Genel Başkan Yardımcısı ve tutanakları yazmak üzere bir Sekreter Üye seçer.

Yukarıda belirtildiği üzere, Genel Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir kişi THK Genel Başkan Yardımcısı olamaz.

Türk Hava Kurumu’nun 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan 45.Olağan Büyük Genel Kurulunda;
A*** B*** N*** (Genel Başkan),
Ö*** B*** A*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
Z*** G*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
M*** Ö*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
Y*** T*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
M*** Ö*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
M*** S*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
E*** D*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
V*** Y*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
R*** S*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
Ö*** S*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi),
M*** A*** U*** (Genel Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.


45. Olağan Büyük Genel Kurulda seçilen Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulları ile ilgili olarak;
Genel Yönetim Kurulu asıl üyeler;
7 kişi 26 Haziran 2019 tarihinde, 1 kişi 28 Haziran 2019 tarihinde istifa etmiştir.1 kişi de görevden el çektirilmiştir.

Genel Yönetim Kurulu yedek üyeler;
Yedek üyelerin tamamı (9 kişi 20 Haziran 2019 ve 1 kişi 21 Haziran 2019 tarihinde) istifa etmiştir.

Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeler;
Tamamı görevden el çektirilmiştir (2 kişi 28 Haziran 2019, 1 kişi 1 Temmuz 2019 tarihinde görevden el çektirilmiştir).

Merkez Denetleme Kurulu yedek üyeler;
Tamamı istifa etmiştir (20 Haziran 2019 tarihinde).

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeler;
Tamamı (3 kişi 20 Haziran 2019 ve 29 Haziran 2019 tarihlerinde, 1 kişi 1 Temmuz 2019 tarihinde) istifa etmiştir.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyeler;
2 kişi (20 Haziran 2019 tarihinde) istifa etmiştir.

İstifalar ve görevden el çektirmeler dışında Genel Yönetim Kurulunda 3 kişi (Genel Başkan ve 2 Genel Yönetim Kurulu Üyesi), Merkez Disiplin Kurulunda ise 2 yedek üye kalmıştır.

Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu’nun toplanması için gerekli olan sayının 7’den aşağı düşmesi sonucu Türk Medeni Kanunu’nun 427. Maddesinin “bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa” hükmü gereği oluşan yönetim boşluğu sebebiyle vesayet makamı olan Mahkeme tarafından 16/10/2019 tarihinde Yönetim Kayyumu olarak Cenap AŞCI, H. Abdullah KAYA ve Adnan ZENGİN’in atanmasına karar verilmiştir. Kayyum Heyeti’nin vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesi, denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Mahkeme kararı gereği THK’ya 16.10.2019 tarihinden itibaren yönetim kayyumu atandığından bu tarihten itibaren Türk Hava Kurumu’nun Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri kalmamıştır.

KAMUOYUNUN BİLGİLERİNE SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ.