BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilişim alanında yazılım geliştirme, teknik hizmetler ile ağ ve sunucu sistemleri yönetimi birimlerini bünyesinde bulundururarak kurumun faaliyet amaçlarına ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip eder, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak kurumun hizmetine sunar.

Kurumda kullanılan programların veri tabanları üzerinde çalıştırılması ve entegrasyonlarının sağlanmasını, kurum bünyesinde kullanılan donanımların teknik danışmanlığı ile arıza müdahale, bakım/onarım işlemlerinden sorumludur.

Bünyesinde bulunan;

Yazılım Geliştirme ve Ürün Yönetimi Birimi ile Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulabilecek yazılımların geliştirilmesi ve yönetilmesi ile kurumda kullanılan programların son kullanıcı desteğinin sağlanması,

Teknik Hizmetler Birimi ile Kurumun tüm yerleşkelerinin local network ağının yönetilmesi, geliştirilmesi ve arızalara müdahale edilmesi,

Ağ ve Sunucu Yönetimi Birimi ile kuruma ait sunucuların ve firewall sistemlerinin yönetilmesi, sürekli olarak yapılan güvenlik testleri ile kurumun ve kullanıcıların veri güvenliğinin sağlanması vb. iş ve işlemler yürütülmektedir.

Türk Hava Kurumu bünyesinde kullanılmakta olan Doküman Yönetim Sistemi'nin yönetilmesi ve son kullanıcı desteğinin sağlanması işlemlerini de yürütmektedir.
2017 yılından itibaren kullanılmakta olan Doküman Yönetim Sistemi'nde toplamda 625.682 evrak (1.990.088 sayfa) işlem görmüştür.


Bilgi İşlem Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00 - 8

E-Posta: bim@thk.org.tr